June Express AB

Org.nr 556218-1809

Befattningar

Verkställande direktör Leif John Lundahl (f 1963)
Ledamot Sven Lars Lundahl (f 1961)
Suppleant Leif John Lundahl (f 1963)
Huvudansvarig revisor Frida Linda Eva-Lill Wengbrand (f 1980)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • Lundahl, Leif John
  • Lundahl, Sven Lars
Källa: Creditsafe