KFS AnläggningsKonstruktörer AB

Org.nr 556423-4218
Industriv. 5, 171 48 Solna
Bransch: Ingenjörer - Byggnadsteknik, samhällsplanering

KFS erbjuder konsulttjänster inom främst hamnar och kajer, vattenkraftverk, dammar, fiskvägar, broar, VA-anläggningar och andra typer av tunga anläggningar. Vi har ofta förmånen att i samverkan med våra beställare delta i projekt från planeringsstadium till färdigställande av anläggningen. Detta har inneburit att vi har god erfarenhet av att driva projekt inom flertal olika skeden och verksamhetsområden. Visa mer Visa mindre

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna externa firmatecknarnaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe

Ägare

KFS Anläggningskonstruktörer Aktiebolag har 7 ägare.

  • Största ägare
  • 1: Hans Ole Klingenberg Mellemsaeter
  • 2: Håkan John Sidh
  • 3: Bo Patrik Påhlsson
Källa: VEMBI Ägarinformation AB

Beställ rapport

KFS Anläggningskonstruktörer Aktiebolag

5564234218

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolaget (se exempelrapport).

Proff™ i samarbete med