KOMMANDITBOLAGET ASSISTENTEN 1

Org.nr 916837-1210

Befattningar

Kommanditdelägare Peter Ivan Qvick Dickson (f 1955)
Kommanditdelägare Susanne Caroline Dickson (f 1957)
Komplementär FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAGET EREBOS
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAGET EREBOS
Källa: Creditsafe