Kraftringen AB

Org.nr 556527-9758

Befattningar

Ordförande Karl Göran Branzén (f 1947)
Ledamot Jeanette Marie Olsson (f 1959)
Ledamot Karl Göran Branzén (f 1947)
Ledamot Claes Uno Christer Hedlund (f 1946)
Ledamot Bo Göran Arne Hansen (f 1970)
Ledamot Bernt Egon Göran Bertilsson (f 1948)
Ledamot Signe Elsa Lena Emilsson (f 1957)
Ledamot Tommy Kenneth Mikael Persson (f 1964)
Ledamot Ulf Johan Helgeson (f 1975)
Ledamot Peter Jörgen Forsberg (f 1959)
Ledamot Emil Hans Gustav Öberg (f 1989)
Ledamot Ingrid Cecilia Bladh In Zito (f 1975)
Suppleant Monika Christina Lekander (f 1953)
Suppleant Nils Göte Andersson (f 1935)
Suppleant Sebastian Alf Merlöv (f 1973)
Suppleant Ann Gudrun Schlyter (f 1943)
Suppleant Mats Gunnar Bohgard (f 1950)
Suppleant Jakob Nilsson (f 1995)
Suppleant Istvan Marton Ulvros (f 1947)
Suppleant Jan-Åke Tyrone Larsson (f 1959)
Suppleant Dmitri Alexandrovich Ivanov (f 1991)
Extern verkställande direktör Sezgin Kadir (f 1978)
Huvudansvarig revisor Lars Johan Peter Gunnarsson (f 1972)
Revisor Pär Henrik Rosengren (f 1979)
Lekmannarevisor Lars-Göran Rune Trägen (f 1976)
Lekmannarevisor Bo Kenneth Jönsson (f 1951)
Lekmannarevisor Remco Herbert Gösta Andersson (f 1953)
Lekmannarevisor Göran Lennart Andersson (f 1948)
Lekmannarevisorssuppleant Kjell Håkan Elleström (f 1958)
Lekmannarevisorssuppleant Nils Håkan Magnusson (f 1947)
Lekmannarevisorssuppleant Björn Gunnar Strömqvist (f 1979)
Lekmannarevisorssuppleant Ernst Gunnar Tor-Björn Langåsen (f 1946)
Revisor Ernst & Young Aktiebolag
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av Branzén, Karl Göran Persson, Tommy Kenneth MikaelFirman tecknas i förening av Branzén, Karl Göran Emilsson, Signe Elsa Lena Firman tecknas ensam av Kadir, Sezgin
Källa: Creditsafe

Ägare

Kraftringen AB har 4 ägare.

Källa: VEMBI Ägarinformation AB

Beställ rapport

Kraftringen AB

5565279758

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolaget (se exempelrapport).

Proff™ i samarbete med

Koncern

Visa mer / mindre information