Kvarnstallet Gästgiveri AB

Org.nr 556701-6026
Kvarngatan 6, 442 35 Kungälv

Befattningar

Verkställande direktör Björn Olof Örjan Helsingius (f 1964)
Ledamot Björn Olof Örjan Helsingius (f 1964)
Suppleant Olof Torbjörn Helsingius (f 1935)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe