LARS KARLSSON BILVERKSTAD Aktiebolag

Org. nr. 556403-9435

Befattningar

Verkställande direktör Rolf Michael Anshelm Vahlund (f 1971)
Ledamot Rolf Michael Anshelm Vahlund (f 1971)
Suppleant Susanne Mari Flink (f 1973)
Revisor Niklas Rudolf Feiff (f 1983)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe