Leton Music Rights AB

Org.nr 559351-5488
Mäster Samuelsgatan 45, 111 57 Stockholm

Befattningar

Ledamot Carl Jacob Wilhelm Herbst (f 1981)
Suppleant Shahriar Shokofan (f 1990)
Huvudansvarig revisor Per Jonas Eriksson (f 1974)
Revisor KPMG AB
Källa: UC

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: UC