LH Electronic Alarm Aktiebolag

Org.nr 556296-7355

Befattningar

Ledamot Per Stefan Sandström (f 1967)
Suppleant Erik Johan Oscar Englund (f 1980)
Extern verkställande direktör Lars Martin Ihd (f 1964)
Huvudansvarig revisor Rolf Nicklas Kullberg (f 1970)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleantenDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe