Nässjö Trafikskola Aktiebolag

Org. nr. 556105-5798

Befattningar

Ledamot Ann-Chatrine Gunilla Hafström (f 1963)
Suppleant Leif Sven Hafström (f 1962)
Huvudansvarig revisor Klas Anders Falk (f 1964)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe