Nec Display Solutions Europe Gmbh Tyskland Filial Sverige

Org.nr 516403-4653 Ingen statusinformation finns 27.08.2009

Befattningar

Verkställande direktör Peter Michael Fruth (f 1955)
Vice verkställande direktör Bo Patrik Nilsson (f 1970)
Revisor Björn Ingmarsson Fernström (f 1950)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Filialens firma tecknas av verkställande direktören och vice verkställande direktören var för sig.
Källa: Creditsafe