Nordic Auto El, Skåne Aktiebolag

Org.nr 556497-6347

Befattningar

Ordförande Kaare Frogne (f 1975)
Ledamot Finn Frogne (f 1943)
Ledamot Kaare Frogne (f 1975)
Suppleant Berit Beck Frogne (f 1973)
Extern verkställande direktör Per-Erik Krister Almér (f 1962)
Extern firmatecknare Annie Iversen (f 1955)
Revisor Hans Gösta Gustafsson (f 1940)
Revisorssuppleant Lars Daniel Hjälm (f 1983)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • ledamöterna Firman tecknas var för sig av
  • Almér, Per-Erik Krister
  • Iversen, Annie
Källa: Creditsafe