NORDLUNDS MOTOR KOMMANDITBOLAG

Org. nr. 916477-6958

Befattningar

Kommanditdelägare Stig Ove Johnny Nordlund (f 1961)
Komplementär Nordlunds Motor AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas ensam av
  • komplementären
Källa: Creditsafe