Norrköpings Kontaktlinsklinik Aktiebolag

Org. nr. 556125-8996

Befattningar

Ledamot Per Daniel Aspen (f 1979)
Suppleant Jeanette Solstad Aspen (f 1983)
Huvudansvarig revisor Bengt Robert Söderlund (f 1970)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe