Personalstyrkan i Sverige Aktiebolag

Org. nr. 556934-8609

Befattningar

Ordförande Thomas Gösta Mohlkert (f 1955)
Verkställande direktör Robert Peter Dawid (f 1967)
Ledamot Anders Gunnar Ewerlöf (f 1960)
Ledamot Robert Peter Dawid (f 1967)
Ledamot Thomas Gösta Mohlkert (f 1955)
Extern vice verkställande direktör Max Albin Clifford Damberg (f 1988)
Revisor Jonas Fredrik Lundberg (f 1974)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av
  • ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe