Profilmakarna i Södertälje AB

Org.nr 556591-2945

Befattningar

Ordförande Tommy Alf Joakim Hedlund (f 1967)
Ledamot Carl Niklas Fredrik Enmark (f 1972)
Ledamot Tommy Alf Joakim Hedlund (f 1967)
Ledamot Lars Mikael Jonsvreten (f 1969)
Extern verkställande direktör Joachim Marmstedt (f 1975)
Huvudansvarig revisor Matilda Maria Axlind (f 1976)
Revisor KPMG AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av
  • Enmark, Carl Niklas Fredrik
  • Hedlund, Tommy Alf Joakim
  • Jonsvreten, Lars Mikael
  • Marmstedt, Joachim i förening med en av
  • ledamöternaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe