Restaurang Hertigen AB

Org. nr. 556771-0065

Befattningar

Ledamot Salko Pivodic (f 1949)
Suppleant Laila Margareta Karlsson (f 1951)
Huvudansvarig revisor Per Martin Claesson (f 1980)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe