S4I Standard for Insurance AB

Org.nr 559074-9312
Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av Galvenius, Mats Olof Lindberg, Ulrika Anna Birgitta Malmsten, Susanna Maria i förening med en av Bergman, Rolf Peter Forsmark Bohlin, Emma Maria Therése Källén, Carl Henrik Wilhelm Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe