S4I Standard for Insurance AB

Org.nr 559074-9312
Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av Galvenius, Mats Olof Malmsten, Susanna Maria Wennersten, Sven Thomas i förening med en av Bergman, Rolf Peter Frisk, Lars Fredrik Sunesson, Ulf Mikael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe