Sitech Sverige AB

Org.nr 556654-8813 Likvidation beslutad 16.03.2020
Följ företag:
Grusgropsvägen 9, 702 36 Örebro

i på SITECH är auktoriserade återförsäljare av Trimbles maskinstyrnings- och mätteknikprodukter. Våra kunder finns inom entreprenadbranschen, den marina byggsektorn och havsbaserade projekt. SITECH Sverige AB ingår i Trimbles globala distributionsnät. Mätteknik och maskinstyrning är vår specialitet. SITECH som varumärke lanserades globalt under 2008. Sedan 2008 har fler än 70 SITECH-bolag etablerats på den globala marknaden. I Sverige bildades SITECH i slutet av 2011 efter att vi förvärvat Control System Svenska Mätcenter AB.

Befattningar

Likvidator Anna Cecilia Palmérus (f 1974)
Huvudansvarig revisor Thord Gösta Fredrik Axelsson (f 1972)
Revisor KPMG AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas ensam av likvidatorn
Källa: Creditsafe

Koncern

Visa mer / mindre information
PON POWER HOLDING B.V.