S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB

Org.nr 516401-7948
Beridarbansgatan 1-3, 111 51 Stockholm

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Gyllencreutz, Catharina Elisabeth Jonsson, Harriet Carina Willgård, Jan Arne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe

Koncern

Visa mer / mindre information