STB Svenska Takbeläggningar AB

Org.nr 556380-3096

Befattningar

Verkställande direktör Jan-Erik William Olsson (f 1954)
Ledamot Jan-Erik William Olsson (f 1954)
Suppleant Anna-Charlotta Järnehag (f 1960)
Revisor Per Hjalmar Lindblom (f 1967)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe

Ägare

STB Svenska Takbeläggningar Aktiebolag 2 ägare.

  • Största ägare
  • 1: Anna-Charlotta Järnehag
Källa: VEMBI Ägarinformation AB

Beställ rapport

STB Svenska Takbeläggningar Aktiebolag

5563803096

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolaget (se exempelrapport).

Proff™ i samarbete med