STB Svenska Takbeläggningar Aktiebolag

Org.nr 556380-3096
Viktoriavägen 32, 125 34 Älvsjö

Befattningar

Verkställande direktör Jan-Erik William Olsson (f 1954)
Ledamot Jan-Erik William Olsson (f 1954)
Suppleant Anna-Charlotta Järnehag (f 1960)
Revisor Per Hjalmar Lindblom (f 1967)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten
Källa: Creditsafe

Ägare

STB Svenska Takbeläggningar Aktiebolag har 2 ägare.

  • Största ägare
  • 1: Jan-Erik William Olsson
Källa: Valu8

Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.

Mer info om Valu8 Ägarinformation