Stora Enso AB

Org.nr 556173-3360
Åsgatan 22, 791 71 Falun

Befattningar

Ordförande Per Gunnar Lyrvall (f 1959)
Verkställande direktör Per Gunnar Lyrvall (f 1959)
Vice verkställande direktör Johan Tryggve Einar Lindman (f 1958)
Ledamot Per Alf Magnus Dahlberg (f 1966)
Ledamot Athanassios Boukas (f 1968)
Ledamot Johan Tryggve Einar Lindman (f 1958)
Ledamot Per Gunnar Lyrvall (f 1959)
Ledamot Michael Lindemann (f 1958)
Ledamot Gert-Ola Magnus Larsson (f 1963)
Ledamot Jenny Magdalena Hallberg (f 1978)
Ledamot Mats Lage Westerberg (f 1956)
Ledamot Seija Maritta Andersson (f 1965)
Suppleant Jan Anders Pettersson (f 1961)
Suppleant Bert Karl-Gustav Karlsson (f 1956)
Suppleant Bror John Håkan Naij (f 1966)
Suppleant Jan Henrik Holm (f 1966)
Suppleant Tom Henrik Lind (f 1975)
Arbetstagarrepresentant Per Alf Magnus Dahlberg (f 1966)
Arbetstagarrepresentant Jan Anders Pettersson (f 1961)
Arbetstagarrepresentant Bert Karl-Gustav Karlsson (f 1956)
Arbetstagarrepresentant Mats Lage Westerberg (f 1956)
Arbetstagarrepresentant Seija Maritta Andersson (f 1965)
Extern firmatecknare Kjell Anders Malmborg (f 1975)
Extern firmatecknare Sara Johanna Hagelberg (f 1972)
Extern firmatecknare Eva Anna Kristina Cirre (f 1975)
Extern firmatecknare Ulrik John Magnus Johansson (f 1965)
Extern firmatecknare Knut Hartvig Hansen (f 1957)
Extern firmatecknare Anders Olof Pontus Selderman (f 1966)
Extern firmatecknare Björn Håkan Karlsson (f 1976)
Extern firmatecknare Åsa Maria Birgitta Wallén (f 1970)
Extern firmatecknare Björn Konradsen (f 1967)
Extern firmatecknare Ulf Tobias Bäärnman (f 1977)
Extern firmatecknare Marie Ulrika Morin (f 1973)
Extern firmatecknare Tuomas Antero Mustonen (f 1979)
Huvudansvarig revisor Bo Curt Elof Lagerström (f 1966)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Firman tecknas ensam av Lyrvall, Per Gunnar Firman tecknas två i förening av Boukas, Athanassios Bäärnman, Ulf Tobias Cirre, Eva Anna Kristina Hagelberg, Sara Johanna Hallberg, Jenny Magdalena Hansen, Knut Hartvig Johansson, Ulrik John Magnus Karlsson, Björn Håkan Konradsen, Björn Larsson, Gert-Ola Magnus Lindemann, Michael Lindman, Johan Tryggve Einar Malmborg, Kjell Anders Morin, Marie Ulrika Mustonen, Tuomas Antero Selderman, Anders Olof Pontus Wallén, Åsa Maria Birgitta
Källa: Creditsafe

Ägare

Stora Enso AB har 1 ägare.

  • Största ägare
  • 1: Stora Enso Oyj
Källa: VEMBI Ägarinformation AB

Beställ rapport

Stora Enso AB

5561733360

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolaget (se exempelrapport).

Proff™ i samarbete med

Koncern

Visa mer / mindre information
STORA ENSO OYJ