Svenska Handelsbanken AB

Org. nr. 502007-7862

Befattningar

Ordförande Pär Göran Mikael Boman (f 1961)
Vice ordförande Lars Fredrik Elis Lundberg (f 1951)
Verkställande direktör Sven Anders Bouvin (f 1958)
Ledamot Pär Göran Mikael Boman (f 1961)
Ledamot Kerstin Therése Elisabet Magdalena Hessius (f 1958)
Ledamot Karin Elisabeth Apelman (f 1961)
Ledamot Lars Fredrik Elis Lundberg (f 1951)
Ledamot Lise Kaae (f 1969)
Ledamot Solweig Charlotte Ingvarsdotter Skog (f 1964)
Ledamot Jan-Erik Höög (f 1969)
Ledamot Ole Henrik Johansson (f 1951)
Ledamot Jon Fredrik Baksaas (f 1954)
Ledamot Bente Rathe (f 1954)
Ledamot Sven Anders Bouvin (f 1958)
Extern vice verkställande direktör Per Ingemar Beckman (f 1962)
Extern vice verkställande direktör Per Göran Elcar (f 1962)
Extern vice verkställande direktör Ulf Torbjörn Riese (f 1959)
Extern vice verkställande direktör Sofie Katarina Ljungqvist (f 1965)
Extern vice verkställande direktör Millan Carina Åkerström (f 1962)
Extern vice verkställande direktör Dag Tjernsmo (f 1962)
Extern vice verkställande direktör Erik Göran Stille (f 1966)
Extern vice verkställande direktör Mikael Resen Iman-Sørensen (f 1966)
Extern vice verkställande direktör Arita Nina Marinella Arkilahti (f 1967)
Extern vice verkställande direktör Lars Moesgaard Madsen (f 1968)
Extern firmatecknare Lars Torsten Lindgren (f 1948)
Extern firmatecknare Per Magnus Gruffman Jönsson (f 1968)
Extern firmatecknare Thérése Agneta Kristina Lilja (f 1961)
Extern firmatecknare Karl Michael Green (f 1966)
Extern firmatecknare Klas Johan Tollstadius (f 1954)
Extern firmatecknare Kai Juha Jokitulppo (f 1962)
Extern firmatecknare Dan Edgar Lindwall (f 1965)
Extern firmatecknare Karin Åsa Birgitta Willén (f 1971)
Extern firmatecknare Kjell Magnus Ericson (f 1968)
Extern firmatecknare Nils Göran Holgerson (f 1960)
Extern firmatecknare Bernt Ove Niklasson (f 1951)
Extern firmatecknare Bo Niklas Eklund (f 1973)
Extern firmatecknare Erik Johan Bertil Näslund (f 1962)
Extern firmatecknare Jenny Pernilla Eriksson (f 1973)
Extern firmatecknare Björn Erik Almgren de la Motte (f 1972)
Extern firmatecknare Carl Håkan Yonnie Bergqvist (f 1961)
Extern firmatecknare Nils Jörgen Olander (f 1965)
Extern firmatecknare Laila Carina Lundefors (f 1968)
Extern firmatecknare Ulf Sigurd Uno Köping-Höggård (f 1949)
Extern firmatecknare Magnus Lennart Fageräng (f 1969)
Extern firmatecknare Sven Martin Van Aller (f 1968)
Extern firmatecknare Kajsa Fredrika Mägi (f 1965)
Extern firmatecknare Anna Possne (f 1984)
Extern firmatecknare Gun Evy Marie Dahlgren Egenäs (f 1963)
Extern firmatecknare Richard Eric Victor Johnson (f 1965)
Extern firmatecknare Holger Martin Namér (f 1959)
Extern firmatecknare Bo Mikael Romert (f 1967)
Extern firmatecknare Christina Margrethe Sölvell (f 1958)
Extern firmatecknare Petri Johannes Rask (f 1971)
Extern firmatecknare Ulrica Charlotte Stolt Kirkegaard (f 1968)
Extern firmatecknare Kent Mikael Johansson (f 1958)
Extern firmatecknare Lars Kristian Forner (f 1952)
Extern firmatecknare Eva Marta Katarina Berner Frösdal (f 1956)
Extern firmatecknare Bengt Anders Edholm (f 1956)
Extern firmatecknare Carl Johan Ingvar Betts (f 1957)
Extern firmatecknare Sven Peter Almström (f 1957)
Extern firmatecknare Per Stefan Rune Nilsson (f 1957)
Extern firmatecknare Kjell Göran Frosteby (f 1958)
Extern firmatecknare Hans Lennart Winge (f 1960)
Extern firmatecknare Mats Uno Liebgott (f 1961)
Extern firmatecknare Marie Elisabeth Lindberg Theblin (f 1961)
Extern firmatecknare Jan Nils Roland Selin (f 1961)
Extern firmatecknare Viveka Marie-Louise Liljekvist (f 1961)
Extern firmatecknare Lars Holger Andersson (f 1963)
Extern firmatecknare Carl Jonas Pontus Åhlund (f 1963)
Extern firmatecknare Hans Petter Åberg (f 1964)
Extern firmatecknare Karin Annika Brunned (f 1964)
Extern firmatecknare Susanne Veronica Wallin Johansson (f 1965)
Extern firmatecknare Erik Peter Brodin (f 1965)
Extern firmatecknare Anna Kristina Charlotta Wanby (f 1966)
Extern firmatecknare Anna Katarina Alf (f 1967)
Extern firmatecknare Maria Katarina Eriksson (f 1967)
Extern firmatecknare Jan Peter Olov Hansi (f 1968)
Extern firmatecknare Nils Anders Fredrik Fagerdahl (f 1969)
Extern firmatecknare Anna Helena Johansson (f 1970)
Extern firmatecknare Pernilla Anna Maria Olausson (f 1970)
Extern firmatecknare Klas Bo Bornälv (f 1971)
Extern firmatecknare Linda Marie Kyrkander (f 1975)
Extern firmatecknare Hans Joakim Jansson (f 1976)
Extern firmatecknare Maja Elisabet Stenberg (f 1976)
Extern firmatecknare Karl Tobias Lindhe (f 1972)
Extern firmatecknare Stina Ylva Katarina Petersson (f 1965)
Extern firmatecknare Bo Göran Olsson (f 1966)
Extern firmatecknare Anders Olof Abelson (f 1958)
Extern firmatecknare Carl Thomas Wedholm (f 1969)
Extern firmatecknare Pamela Marion Ulander (f 1969)
Extern firmatecknare Karin Kristina Marell Höglund (f 1969)
Extern firmatecknare Sven Martin Wasteson (f 1971)
Extern firmatecknare Hans Peter Magnusson (f 1964)
Extern firmatecknare Anna Carina Hernander (f 1966)
Extern firmatecknare Jan Henrik Starck (f 1967)
Extern firmatecknare Alexander Ensér (f 1973)
Extern firmatecknare Martin Ove Blåvarg (f 1970)
Extern firmatecknare Gunilla Maria Byström (f 1970)
Extern firmatecknare Daniel Sven Grzegorz Andersson (f 1980)
Extern firmatecknare Bengt Peter Romedahl (f 1965)
Extern firmatecknare Annila Margareta Hansson (f 1958)
Extern firmatecknare Juha Lasse Rantamaa (f 1964)
Extern firmatecknare Hans Albert Lindgren (f 1965)
Extern firmatecknare Siv Carina Eriksson (f 1963)
Extern firmatecknare Camilla Magdalena Sjöberg (f 1969)
Extern firmatecknare Rolf Magnus Jörgen Marquardt (f 1964)
Extern firmatecknare Olof Fredrik Enander (f 1971)
Extern firmatecknare Claes Jörgen Oldensand (f 1963)
Extern firmatecknare Annika Maria Engler (f 1969)
Försäkringsrepresentant Bente Rathe (f 1954)
Huvudansvarig revisor Carl Johan Rippe (f 1968)
Huvudansvarig revisor Lars Jesper Nilsson (f 1964)
Revisor Ernst & Young Aktiebolag
Revisor PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

 • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av
 • Abelson, Anders Olof
 • Alf, Anna Katarina
 • Almgren de la Motte, Björn Erik
 • Almström, Sven Peter
 • Andersson, Daniel Sven Grzegorz
 • Andersson, Lars Holger
 • Beckman, Per Ingemar
 • Bergqvist, Carl Håkan Yonnie
 • Berner Frösdal, Eva Marta Katarina
 • Betts, Carl Johan Ingvar
 • Blåvarg, Martin Ove
 • Bornälv, Klas Bo
 • Bouvin, Sven Anders
 • Brodin, Erik Peter
 • Brunned, Karin Annika
 • Byström, Gunilla Maria
 • Dahlgren Egenäs, Gun Evy Marie
 • Edholm, Bengt Anders
 • Eklund, Bo Niklas
 • Elcar, Per Göran
 • Enander, Olof Fredrik
 • Engler, Annika Maria
 • Ensér, Alexander
 • Ericson, Kjell Magnus
 • Eriksson, Jenny Pernilla
 • Eriksson, Maria Katarina
 • Eriksson, Siv Carina
 • Fagerdahl, Nils Anders Fredrik
 • Fageräng, Magnus Lennart
 • Forner, Lars Kristian
 • Frosteby, Kjell Göran
 • Green, Karl Michael
 • Gruffman Jönsson, Per Magnus
 • Hansi, Jan Peter Olov
 • Hansson, Annila Margareta
 • Hernander, Anna Carina
 • Holgerson, Nils Göran
 • Jansson, Hans Joakim
 • Johansson, Anna Helena
 • Johansson, Kent Mikael
 • Johnson, Richard Eric Victor
 • Jokitulppo, Kai Juha
 • Kyrkander, Linda Marie
 • Köping-Höggård, Ulf Sigurd Uno
 • Liebgott, Mats Uno
 • Lilja, Thérése Agneta Kristina
 • Liljekvist, Viveka Marie-Louise
 • Lindberg Theblin, Marie Elisabeth
 • Lindgren, Hans Albert
 • Lindgren, Lars Torsten
 • Lindhe, Karl Tobias
 • Lindwall, Dan Edgar
 • Ljungqvist, Sofie Katarina
 • Lundefors, Laila Carina
 • Magnusson, Hans Peter
 • Marell Höglund, Karin Kristina
 • Marquardt, Rolf Magnus Jörgen
 • Mägi, Kajsa Fredrika
 • Namér, Holger Martin
 • Niklasson, Bernt Ove
 • Nilsson, Per Stefan Rune
 • Näslund, Erik Johan Bertil
 • Olander, Nils Jörgen
 • Olausson, Pernilla Anna Maria
 • Oldensand, Claes Jörgen
 • Olsson, Bo Göran
 • Petersson, Stina Ylva Katarina
 • Possne, Anna
 • Rantamaa, Juha Lasse
 • Rask, Petri Johannes
 • Riese, Ulf Torbjörn
 • Romedahl, Bengt Peter
 • Romert, Bo Mikael
 • Selin, Jan Nils Roland
 • Sjöberg, Camilla Magdalena
 • Starck, Jan Henrik
 • Stenberg, Maja Elisabet
 • Stille, Erik Göran
 • Stolt Kirkegaard, Ulrica Charlotte
 • Sölvell, Christina Margrethe
 • Tollstadius, Klas Johan
 • Ulander, Pamela Marion
 • Wallin Johansson, Susanne Veronica
 • Wanby, Anna Kristina Charlotta
 • Wasteson, Sven Martin
 • Wedholm, Carl Thomas
 • Willén, Karin Åsa Birgitta
 • Winge, Hans Lennart
 • van Aller, Sven Martin
 • Åberg, Hans Petter
 • Åhlund, Carl Jonas Pontus
 • Åkerström, Millan Carina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe