Svenska Handelsbanken AB

Org.nr 502007-7862

Befattningar

Ordförande Pär Göran Mikael Boman (f 1961)
Vice ordförande Lars Fredrik Elis Lundberg (f 1951)
Verkställande direktör Sven Anders Bouvin (f 1958)
Ledamot Pär Göran Mikael Boman (f 1961)
Ledamot Kerstin Therése Elisabet Magdalena Hessius (f 1958)
Ledamot Hans Torsten Gunnar Biörck (f 1951)
Ledamot Lars Fredrik Elis Lundberg (f 1951)
Ledamot Lise Kaae (f 1969)
Ledamot Solweig Charlotte Ingvarsdotter Skog (f 1964)
Ledamot Jan-Erik Höög (f 1969)
Ledamot Ole Henrik Johansson (f 1951)
Ledamot Jon Fredrik Baksaas (f 1954)
Ledamot Bente Rathe (f 1954)
Ledamot Sven Anders Bouvin (f 1958)
Extern vice verkställande direktör Per Ingemar Beckman (f 1962)
Extern vice verkställande direktör Per Göran Elcar (f 1962)
Extern vice verkställande direktör Sofie Katarina Ljungqvist (f 1965)
Extern vice verkställande direktör Millan Carina Åkerström (f 1962)
Extern vice verkställande direktör Dag Tjernsmo (f 1962)
Extern vice verkställande direktör Mikael Resen Iman-Sørensen (f 1966)
Extern vice verkställande direktör Arita Nina Marinella Arkilahti (f 1967)
Extern vice verkställande direktör Lars Moesgaard Madsen (f 1968)
Extern firmatecknare Lars Torsten Lindgren (f 1948)
Extern firmatecknare Per Magnus Gruffman Jönsson (f 1968)
Extern firmatecknare Thérése Agneta Kristina Lilja (f 1961)
Extern firmatecknare Lars Mikael Hallåker (f 1959)
Extern firmatecknare Klas Johan Tollstadius (f 1954)
Extern firmatecknare Kai Juha Jokitulppo (f 1962)
Extern firmatecknare Dan Edgar Lindwall (f 1965)
Extern firmatecknare Karin Åsa Birgitta Willén (f 1971)
Extern firmatecknare Kjell Magnus Ericson (f 1968)
Extern firmatecknare Nils Göran Holgerson (f 1960)
Extern firmatecknare Erik Johan Bertil Näslund (f 1962)
Extern firmatecknare Anna Maria Agneta Högström (f 1979)
Extern firmatecknare Björn Erik Almgren de la Motte (f 1972)
Extern firmatecknare Jonas Kristoffer Lagerqvist (f 1980)
Extern firmatecknare Nils Jörgen Olander (f 1965)
Extern firmatecknare Laila Carina Lundefors (f 1968)
Extern firmatecknare Ulf Sigurd Uno Köping-Höggård (f 1949)
Extern firmatecknare Magnus Lennart Fageräng (f 1969)
Extern firmatecknare Sven Martin Van Aller (f 1968)
Extern firmatecknare Kajsa Fredrika Mägi (f 1965)
Extern firmatecknare Anna Possne (f 1984)
Extern firmatecknare Gun Evy Marie Dahlgren Egenäs (f 1963)
Extern firmatecknare Richard Eric Victor Johnson (f 1965)
Extern firmatecknare Bo Mikael Romert (f 1967)
Extern firmatecknare Christina Margrethe Sölvell (f 1958)
Extern firmatecknare Eva Marta Katarina Berner Frösdal (f 1956)
Extern firmatecknare Kjell Göran Frosteby (f 1958)
Extern firmatecknare Hans Lennart Winge (f 1960)
Extern firmatecknare Jan Nils Roland Selin (f 1961)
Extern firmatecknare Umberto Carlo Goretti (f 1962)
Extern firmatecknare Lars Holger Andersson (f 1963)
Extern firmatecknare Carl Jonas Pontus Åhlund (f 1963)
Extern firmatecknare Susanne Veronica Wallin Johansson (f 1965)
Extern firmatecknare Erik Peter Brodin (f 1965)
Extern firmatecknare Anna Kristina Charlotta Wanby (f 1966)
Extern firmatecknare Erik Göran Stille (f 1966)
Extern firmatecknare Jan Peter Olov Hansi (f 1968)
Extern firmatecknare Nils Anders Fredrik Fagerdahl (f 1969)
Extern firmatecknare Anna Helena Johansson (f 1970)
Extern firmatecknare Klas Bo Bornälv (f 1971)
Extern firmatecknare Linda Marie Kyrkander (f 1975)
Extern firmatecknare Hans Joakim Jansson (f 1976)
Extern firmatecknare Maja Elisabet Stenberg (f 1976)
Extern firmatecknare Karl Tobias Lindhe (f 1972)
Extern firmatecknare Stina Ylva Katarina Petersson (f 1965)
Extern firmatecknare Bo Göran Olsson (f 1966)
Extern firmatecknare Thomas Olof Åhman (f 1968)
Extern firmatecknare Carl Thomas Wedholm (f 1969)
Extern firmatecknare Pamela Marion Ulander (f 1969)
Extern firmatecknare Jan Jonas Ahlqvist (f 1967)
Extern firmatecknare Sven Martin Wasteson (f 1971)
Extern firmatecknare Hans Peter Magnusson (f 1964)
Extern firmatecknare Jan Henrik Starck (f 1967)
Extern firmatecknare Alexander Ensér (f 1973)
Extern firmatecknare Martin Ove Blåvarg (f 1970)
Extern firmatecknare Gunilla Maria Byström (f 1970)
Extern firmatecknare Daniel Sven Grzegorz Andersson (f 1980)
Extern firmatecknare Bengt Peter Romedahl (f 1965)
Extern firmatecknare Annila Margareta Hansson (f 1958)
Extern firmatecknare Juha Lasse Rantamaa (f 1964)
Extern firmatecknare Hans Albert Lindgren (f 1965)
Extern firmatecknare Siv Carina Eriksson (f 1963)
Extern firmatecknare Camilla Magdalena Sjöberg (f 1969)
Extern firmatecknare Rolf Magnus Jörgen Marquardt (f 1964)
Extern firmatecknare Olof Fredrik Enander (f 1971)
Extern firmatecknare Claes Jörgen Oldensand (f 1963)
Extern firmatecknare Annika Maria Engler (f 1969)
Extern firmatecknare Anna Pernilla Eldestrand (f 1969)
Extern firmatecknare Lars Jörgen Nilsson (f 1971)
Extern firmatecknare Per Magnus Skaaden (f 1976)
Extern firmatecknare Birgitta Caroline Cedergren (f 1978)
Försäkringsrepresentant Bente Rathe (f 1954)
Huvudansvarig revisor Carl Johan Rippe (f 1968)
Huvudansvarig revisor Lars Jesper Nilsson (f 1964)
Revisor Ernst & Young Aktiebolag
Revisor PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

 • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av
 • Ahlqvist, Jan Jonas
 • Almgren de la Motte, Björn Erik
 • Andersson, Daniel Sven Grzegorz
 • Andersson, Lars Holger
 • Beckman, Per Ingemar
 • Berner Frösdal, Eva Marta Katarina
 • Blåvarg, Martin Ove
 • Bornälv, Klas Bo
 • Bouvin, Sven Anders
 • Brodin, Erik Peter
 • Byström, Gunilla Maria
 • Cedergren, Birgitta Caroline
 • Dahlgren Egenäs, Gun Evy Marie
 • Elcar, Per Göran
 • Eldestrand, Anna Pernilla
 • Enander, Olof Fredrik
 • Engler, Annika Maria
 • Ensér, Alexander
 • Ericson, Kjell Magnus
 • Eriksson, Siv Carina
 • Fagerdahl, Nils Anders Fredrik
 • Fageräng, Magnus Lennart
 • Frosteby, Kjell Göran
 • Goretti, Umberto Carlo
 • Gruffman Jönsson, Per Magnus
 • Hallåker, Lars Mikael
 • Hansi, Jan Peter Olov
 • Hansson, Annila Margareta
 • Holgerson, Nils Göran
 • Högström, Anna Maria Agneta
 • Jansson, Hans Joakim
 • Johansson, Anna Helena
 • Johnson, Richard Eric Victor
 • Jokitulppo, Kai Juha
 • Kyrkander, Linda Marie
 • Köping-Höggård, Ulf Sigurd Uno
 • Lagerqvist, Jonas Kristoffer
 • Lilja, Thérése Agneta Kristina
 • Lindgren, Hans Albert
 • Lindgren, Lars Torsten
 • Lindhe, Karl Tobias
 • Lindwall, Dan Edgar
 • Ljungqvist, Sofie Katarina
 • Lundefors, Laila Carina
 • Magnusson, Hans Peter
 • Marquardt, Rolf Magnus Jörgen
 • Mägi, Kajsa Fredrika
 • Nilsson, Lars Jörgen
 • Näslund, Erik Johan Bertil
 • Olander, Nils Jörgen
 • Oldensand, Claes Jörgen
 • Olsson, Bo Göran
 • Petersson, Stina Ylva Katarina
 • Possne, Anna
 • Rantamaa, Juha Lasse
 • Romedahl, Bengt Peter
 • Romert, Bo Mikael
 • Selin, Jan Nils Roland
 • Sjöberg, Camilla Magdalena
 • Skaaden, Per Magnus
 • Starck, Jan Henrik
 • Stenberg, Maja Elisabet
 • Stille, Erik Göran
 • Sölvell, Christina Margrethe
 • Tollstadius, Klas Johan
 • Ulander, Pamela Marion
 • Wallin Johansson, Susanne Veronica
 • Wanby, Anna Kristina Charlotta
 • Wasteson, Sven Martin
 • Wedholm, Carl Thomas
 • Willén, Karin Åsa Birgitta
 • Winge, Hans Lennart
 • van Aller, Sven Martin
 • Åhlund, Carl Jonas Pontus
 • Åhman, Thomas Olof
 • Åkerström, Millan Carina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe