Tandläkare Ragnar Helander AB

Org.nr 556821-4042

Befattningar

Ledamot Knut Ragnar Helander (f 1964)
Suppleant Annika Maria Helander (f 1963)
Huvudansvarig revisor Kerstin Marie Torstenson (f 1960)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe