US Rörteknik AB

Org.nr 556760-5364

US Rörteknik AB grundades 2012, gemensamt av av Ulf Svensson och ESSING AB under ledning av Ingemar Essebro. Ulf Svensson är en nestor i branschen som i sin tidigare karriär med framgång bland annat grundat och drivit såväl ABC Rör som FMT Rör. US Rörteknik har Service som sin huvudsakliga verksamhet, men även mindre och medelstora entreprenader samt installation av värmepumpar utförs. Inom verksamhetsområdet Service ryms dels avtalsservice mot kommersiella fastighetsägare och förvaltare samt även NIBE Service. US Rörteknik bedriver dessa arbeten med nära 30 fullutrustade servicebilar.

Befattningar

Ledamot Lennart Conny Dyrenäs (f 1967)
Suppleant Ulf Ragnar Söderlund (f 1964)
Extern verkställande direktör Kaj Ulf Ingvar Norman (f 1961)
Huvudansvarig revisor Thomas Carl Bror Swenson (f 1957)
Revisor Ernst & Young Aktiebolag
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av
  • Dyrenäs, Lennart Conny
  • Söderlund, Ulf RagnarFirman tecknas i förening av
  • Dyrenäs, Lennart Conny
  • Norman, Kaj Ulf Ingvar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe