White Rose AB

Org.nr 556765-2788

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöternaDå minst halva antalet ledamöter ska vara bosatta inom EES uppfyller bolaget numera inte bosättningskravet.
Källa: Creditsafe

Ägare

White Rose AB har 4 ägare.

  • Största ägare
  • 1: Claes Joakim Lars Larsson Sjöborg
  • 2: Pär Mattias Claés Larsson Sjöborg
  • 2: Claes Jon Sigfrid Larsson Sjöborg
Källa: Value8

Ägainformation presenteras i samarbete med Valu8.
Utöver dets nordiska fokus för ägarinformation, kan Valu8
idag erbjuda ägarinformation och VHM information i en rad
europeiska länder inklusive Storbritannien och Tyskland.

Mer info om Valu8 Ägarinformation