White Rose AB

Org.nr 556765-2788

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöternaDå minst halva antalet ledamöter ska vara bosatta inom EES uppfyller bolaget numera inte bosättningskravet.
Källa: Creditsafe

Ägare

White Rose AB har 4 ägare.

  • Största ägare
  • 1: Claes Joakim Lars Larsson Sjöborg
  • 2: Pär Mattias Claés Larsson Sjöborg
  • 2: Claes Jon Sigfrid Larsson Sjöborg
Källa: Valu8

Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.

Mer info om Valu8 Ägarinformation