Proff
Proff

Adelsö Trädgård & Transport AB

Org.nr556882-5128
AdressGladhamnsvägen 32, 178 92 Adelsö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 093

2 050

1 795

1 802

2 143

Avskrivningar och nedskrivningar

−576

−150

−449

−471

−483

Summa rörelsekostnader

−2 153

−1 525

−2 089

−1 999

−2 095

Rörelseresultat efter avskrivningar

−60

525

−294

−197

48

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−69

−63

−32

−37

−45

Resultat efter finansiella tillgångar

−130

462

−327

−235

4

Resultat före skatt

−13

344

−327

−32

44

Skatt på årets resultat

35

−76

0

0

−13

Årets resultat

22

268

−327

−32

31

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

-

Materiella anläggningstillgångar

1 706

2 282

925

1 374

-

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-

Summa anläggningstillgångar

1 706

2 282

925

1 374

-

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

-

Kundfordringar

283

11

135

277

-

Kassa och bank

96

161

63

135

-

Summa omsättningstillgångar

409

192

238

446

-

Summa tillgångar

2 115

2 475

1 163

1 821

-

Summa fritt eget kapital

273

251

−17

310

0

Summa eget kapital

323

301

33

360

-

Summa avsättningar

0

0

0

0

-

Summa långfristiga skulder

1 460

1 721

858

1 178

-

Leverantörsskulder

24

25

59

67

-

Summa kortfristiga skulder

331

335

271

283

-

Summa eget kapital och skulder

2 115

2 475

1 163

1 821

-

Ladda ner gratis årsredovisning

Adelsö Trädgård & Transport AB

Org.nr 556882-5128

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter