Proff
Proff

Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB

Org.nr556340-1602
AdressTrotzgatan 22-24, 79110 Falun

Faluns och Dalarnas äldsta advokatbyrå. Med mer än 100 års erfarenhet. Med blicken mot framtiden. Med människan i fokus. Affärsjuridik, kommersiella tvister och konkurser & obestånd, brottmål, familjerätt och offentlig rätt Sylwan & Fenger-Krog ingår i det europeiska nätverket Ten-Lawyers och kan på så sätt erbjuda juridisk rådgivning över hela Europa.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

5 691

-

5 069

5 035

4 462

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

14 296

17 053

15 801

14 445

11 876

Avskrivningar och nedskrivningar

−74

−83

−76

−81

−94

Summa rörelsekostnader

−11 955

−12 656

−11 153

−11 730

−10 803

Rörelseresultat efter avskrivningar

2 341

4 397

4 648

2 715

1 073

Utdelningar

3 993

8 250

1 500

900

600

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

14

5

1

0

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

−16

−15

−18

−16

−2

Resultat efter finansiella tillgångar

2 338

4 386

4 633

2 699

1 072

Resultat före skatt

2 339

4 387

4 633

2 699

1 072

Skatt på årets resultat

−443

−953

−970

−612

−250

Årets resultat

1 896

3 434

3 663

2 087

822

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

60

135

176

189

220

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

60

135

176

189

220

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

3 465

4 637

791

1 592

3 026

Summa omsättningstillgångar

11 951

16 074

14 443

10 864

10 233

Summa tillgångar

12 011

16 209

14 619

11 053

10 453

Summa fritt eget kapital

5 987

12 342

10 408

7 645

7 058

Summa eget kapital

6 993

13 348

11 414

8 651

8 064

Summa avsättningar

625

1 533

1 317

1 138

910

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

60

99

267

129

356

Summa kortfristiga skulder

4 393

1 328

1 888

1 265

1 480

Summa eget kapital och skulder

12 011

16 209

14 619

11 053

10 453

Ladda ner gratis årsredovisning

Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB

Org.nr 556340-1602

Profile-7038812

Företagets länkar

Öppningstider

Måndag
8:15 - 16:45
Tisdag
8:15 - 16:45
Onsdag
8:15 - 16:45
Torsdag
8:15 - 16:45
Fredag
8:15 - 16:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter