Proff
Proff

Aktiebolaget Gyllensvaans Möbler

Org.nr556122-6811
AdressStorgatan 6, 521 95 Kättilstorp

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

3 334

3 203

3 117

3 013

2 843

Löner övriga

92 222

86 698

91 557

86 880

81 348

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 023 665

868 848

855 332

892 321

804 795

Avskrivningar och nedskrivningar

−32 148

−33 606

−33 613

−30 486

−31 862

Summa rörelsekostnader

−939 785

−801 178

−826 650

−847 088

−761 217

Rörelseresultat efter avskrivningar

83 880

67 669

28 682

45 233

43 577

Utdelningar

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8 642

7 075

10 011

12 789

20 106

Räntekostnader och liknande resultatposter

−6

−449

−2 305

−5 766

−3 041

Resultat efter finansiella tillgångar

92 516

73 779

36 388

52 256

60 643

Resultat före skatt

85 967

69 655

42 149

59 044

63 762

Skatt på årets resultat

−17 959

−14 949

−9 758

−13 193

−12 139

Årets resultat

68 008

54 706

32 391

45 851

51 623

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

166 027

181 950

189 764

185 281

146 129

Finansiella anläggningstillgångar

99 468

99 468

141 427

159 588

141 922

Summa anläggningstillgångar

265 495

281 418

331 191

344 869

288 051

Färdiga varor och handelsvaror

113 272

75 139

110 619

111 235

115 297

Kundfordringar

96 420

75 898

55 418

65 345

27 734

Kassa och bank

195 985

209 635

150 221

142 339

233 944

Summa omsättningstillgångar

475 761

421 961

350 136

399 317

447 213

Summa tillgångar

741 256

703 379

681 327

744 186

735 264

Summa fritt eget kapital

488 894

450 886

406 180

383 789

357 938

Summa eget kapital

491 294

453 286

408 580

386 189

360 338

Summa avsättningar

41

41

41

41

53

Summa långfristiga skulder

0

0

41 959

82 331

107 033

Leverantörsskulder

32 176

39 614

39 669

40 948

47 494

Summa kortfristiga skulder

78 051

84 731

69 550

108 667

93 905

Summa eget kapital och skulder

741 256

703 379

681 327

744 186

735 264

Ladda ner gratis årsredovisning

Aktiebolaget Gyllensvaans Möbler

Org.nr 556122-6811

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter