Proff
Proff

Aktiebolaget Kafé Brunnsviken

Org.nr556520-7262
AdressPipers Väg 22, 170 73 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

-

-

Löner övriga

0

0

0

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 051

1 976

2 325

2 627

2 515

Avskrivningar och nedskrivningar

−6

−6

−6

−6

−18

Summa rörelsekostnader

−2 076

−1 939

−2 325

−2 672

−2 437

Rörelseresultat efter avskrivningar

−25

37

0

−45

78

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

−25

37

1

−45

77

Resultat före skatt

−25

37

1

−45

77

Skatt på årets resultat

0

−3

0

0

−13

Årets resultat

−25

34

1

−45

64

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

3

9

14

20

26

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

3

9

14

20

26

Färdiga varor och handelsvaror

28

18

21

26

15

Kundfordringar

0

0

71

8

36

Kassa och bank

327

366

205

346

330

Summa omsättningstillgångar

410

439

374

437

433

Summa tillgångar

412

448

389

458

459

Summa fritt eget kapital

194

219

184

184

229

Summa eget kapital

295

320

285

285

330

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

16

36

0

10

4

Summa kortfristiga skulder

117

128

103

173

129

Summa eget kapital och skulder

412

448

389

458

459

Ladda ner gratis årsredovisning

Aktiebolaget Kafé Brunnsviken

Org.nr 556520-7262

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter