Proff
Proff

Aleris Sjukvård AB

Org.nr556068-8425
AdressOlivecronas Väg 1, 113 61 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

3 014

2 955

3 175

5 103

4 338

Löner övriga

452 699

432 699

489 367

632 984

766 767

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 529 067

1 455 325

1 364 123

1 739 797

2 085 502

Avskrivningar och nedskrivningar

−43 385

−51 600

−76 882

−79 859

−87 017

Summa rörelsekostnader

−1 570 569

−1 520 217

−1 489 916

−1 805 503

−2 446 189

Rörelseresultat efter avskrivningar

−41 502

−64 892

−125 793

−65 705

−360 687

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

419

121

22 841

11 192

15 414

Räntekostnader och liknande resultatposter

−7 945

−222

−12 597

−4 045

−6 804

Resultat efter finansiella tillgångar

−49 028

−65 033

−115 549

−58 637

−352 075

Resultat före skatt

0

9 158

−49 734

63 999

−394 945

Skatt på årets resultat

0

−9 158

52 959

−58 920

60 085

Årets resultat

0

0

3 225

5 079

−334 860

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

85 389

30 660

53 213

99 189

168 595

Materiella anläggningstillgångar

83 395

81 783

81 266

100 448

125 532

Finansiella anläggningstillgångar

447 160

54 869

63 909

511 438

576 878

Summa anläggningstillgångar

615 944

167 312

198 388

711 075

871 005

Färdiga varor och handelsvaror

426

0

0

0

0

Kundfordringar

90 700

73 505

79 196

121 881

122 806

Kassa och bank

30

46

99

152

233

Summa omsättningstillgångar

254 791

323 869

275 593

331 296

266 900

Summa tillgångar

870 735

491 181

473 981

1 042 371

1 137 905

Summa fritt eget kapital

257 515

256 900

253 245

250 020

244 992

Summa eget kapital

257 755

257 140

253 485

250 260

245 232

Summa avsättningar

9 858

10 512

11 241

10 910

137 305

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

93 924

84 104

70 203

64 700

104 952

Summa kortfristiga skulder

568 878

189 285

168 902

733 465

695 855

Summa eget kapital och skulder

870 735

491 181

473 981

1 042 371

1 137 905

Ladda ner gratis årsredovisning

Aleris Sjukvård AB

Org.nr 556068-8425

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter