Proff
Proff

Alingsås Hälsostudio Holding Aktiebolag

Org.nr556634-4759
AdressKOLAVÄGEN 2 A, 441 55 Alingsås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122021-062020-062019-06
Startdatum

2022-01-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2022-122021-122021-062020-062019-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

-

0

0

Löner övriga

0

0

-

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122021-062020-062019-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

0

−25

−11

−6

−1

Rörelseresultat efter avskrivningar

0

−25

−11

−6

−1

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

141

1 819

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−38

0

0

−2

−7

Resultat efter finansiella tillgångar

−38

−25

130

1 812

−8

Resultat före skatt

−1

−25

130

1 812

162

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

−1

−25

130

1 812

162

BALANSRÄKNING

2022-122021-122021-062020-062019-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

1 860

1 860

1 860

1 719

0

Summa anläggningstillgångar

1 860

1 860

1 860

1 719

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

11

11

11

0

Summa omsättningstillgångar

10

11

11

11

0

Summa tillgångar

1 871

1 872

1 872

1 731

0

Summa fritt eget kapital

1 736

311

311

181

−1 630

Summa eget kapital

1 856

431

431

301

−1 510

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

1 425

1 425

1 419

1 321

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

15

15

15

10

190

Summa eget kapital och skulder

1 871

1 872

1 872

1 731

0

Ladda ner gratis årsredovisning

Alingsås Hälsostudio Holding Aktiebolag

Org.nr 556634-4759

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter