Proff
Proff

Andreas Jöhnemark Byggnadsfirma AB

Org.nr556664-9892
AdressBrogatan 21, 645 61 Stallarholmen

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

12 178

11 991

11 861

9 673

7 973

Avskrivningar och nedskrivningar

−155

−175

−175

−180

−174

Summa rörelsekostnader

−11 194

−11 019

−11 384

−9 433

−8 082

Rörelseresultat efter avskrivningar

984

972

477

240

−109

Utdelningar

500

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

−5

5

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2

−4

−6

−11

−13

Resultat efter finansiella tillgångar

983

966

465

234

−128

Resultat före skatt

817

975

315

184

22

Skatt på årets resultat

−172

−208

−70

−46

−18

Årets resultat

645

767

245

138

4

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

2 389

231

354

502

621

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

2 389

231

354

502

621

Färdiga varor och handelsvaror

109

112

139

115

141

Kundfordringar

367

615

647

831

514

Kassa och bank

2 240

2 972

1 263

801

248

Summa omsättningstillgångar

2 941

4 347

2 258

2 123

1 335

Summa tillgångar

5 330

4 577

2 612

2 625

1 956

Summa fritt eget kapital

2 179

1 534

767

522

384

Summa eget kapital

2 279

1 634

867

622

484

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

61

122

182

Leverantörsskulder

802

722

375

907

465

Summa kortfristiga skulder

2 694

2 752

1 485

1 831

1 289

Summa eget kapital och skulder

5 330

4 577

2 612

2 625

1 956

Ladda ner gratis årsredovisning

Andreas Jöhnemark Byggnadsfirma AB

Org.nr 556664-9892

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter