Proff
Proff
Konkursbeslut 2023-05-23

Annelies Compact-Living AB

Org.nr556764-4934
AdressJohan Enbergs Väg 2, 171 61 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 592

2 083

1 300

1 299

1 433

Avskrivningar och nedskrivningar

−35

−35

−19

−13

−15

Summa rörelsekostnader

−1 677

−1 996

−1 400

−1 268

−1 422

Rörelseresultat efter avskrivningar

−85

87

−100

31

11

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−5

−7

−6

−1

−6

Resultat efter finansiella tillgångar

−91

79

−106

31

5

Resultat före skatt

−91

79

−105

31

5

Skatt på årets resultat

0

9

−9

−9

0

Årets resultat

−91

88

−114

22

5

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

7

10

14

0

0

Materiella anläggningstillgångar

90

122

89

53

0

Finansiella anläggningstillgångar

59

109

109

0

0

Summa anläggningstillgångar

156

242

212

53

0

Färdiga varor och handelsvaror

134

214

139

135

152

Kundfordringar

184

178

38

77

14

Kassa och bank

34

65

69

123

39

Summa omsättningstillgångar

378

554

343

487

277

Summa tillgångar

535

796

555

539

277

Summa fritt eget kapital

94

185

97

60

−68

Summa eget kapital

144

235

147

110

32

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

122

349

251

108

30

Summa kortfristiga skulder

391

561

407

430

244

Summa eget kapital och skulder

535

796

555

539

277

Ladda ner gratis årsredovisning

Annelies Compact-Living AB

Org.nr 556764-4934

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter