Proff
Proff

Apoteket AB

Org.nr556138-6532
AdressDalvägen 12, 169 56 Solna

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

30 000

-

21 000

-

20 000

Löner övriga

1 288 000

-

1 395 000

1 381 000

1 358 000

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

19 786 000

19 541 000

20 324 000

20 092 000

19 879 000

Avskrivningar och nedskrivningar

−164 000

−161 000

−140 000

−134 000

−122 000

Summa rörelsekostnader

−19 162 000

−18 972 000

−19 803 000

−19 426 000

−19 044 000

Rörelseresultat efter avskrivningar

624 000

569 000

521 000

666 000

835 000

Utdelningar

449 000

0

140 000

230 000

300 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

−1 000

0

15 000

0

1 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

−3 000

−4 000

−4 000

−5 000

−5 000

Resultat efter finansiella tillgångar

620 000

565 000

532 000

661 000

831 000

Resultat före skatt

609 000

529 000

545 000

556 000

647 000

Skatt på årets resultat

−131 000

−116 000

−113 000

−130 000

−144 000

Årets resultat

478 000

413 000

432 000

426 000

503 000

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

80 000

80 000

38 000

40 000

53 000

Materiella anläggningstillgångar

469 000

526 000

522 000

440 000

397 000

Finansiella anläggningstillgångar

170 000

146 000

112 000

119 000

119 000

Summa anläggningstillgångar

719 000

752 000

672 000

599 000

569 000

Färdiga varor och handelsvaror

1 346 000

1 645 000

1 636 000

1 630 000

1 462 000

Kundfordringar

1 351 000

1 166 000

2 074 000

2 265 000

2 056 000

Kassa och bank

399 000

254 000

110 000

147 000

121 000

Summa omsättningstillgångar

5 134 000

4 540 000

4 846 000

5 051 000

4 576 000

Summa tillgångar

5 853 000

5 292 000

5 518 000

5 650 000

5 145 000

Summa fritt eget kapital

2 157 000

1 679 000

1 266 000

1 064 000

938 000

Summa eget kapital

2 367 000

1 889 000

1 476 000

1 274 000

1 148 000

Summa avsättningar

3 000

3 000

5 000

14 000

14 000

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

1 910 000

1 816 000

1 839 000

1 945 000

1 774 000

Summa kortfristiga skulder

2 271 000

2 193 000

2 866 000

3 171 000

2 896 000

Summa eget kapital och skulder

5 853 000

5 292 000

5 518 000

5 650 000

5 145 000

Ladda ner gratis årsredovisning

Apoteket AB

Org.nr 556138-6532

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter