Proff
Proff

Arvid Nordquist Handelsaktiebolag

Org.nr556007-7868
AdressEkensbergsvägen 117, 171 41 Solna

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

5 260

3 886

3 585

3 450

2 513

Löner övriga

143 025

162 562

133 148

127 676

154 586

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 664 773

3 111 952

3 038 621

2 987 747

2 786 522

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

0

0

0

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

86 426

111 799

81 197

54 616

41 423

Utdelningar

15 000

220 000

0

6 000

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

4 677

39 936

23 515

27 589

9 107

Räntekostnader och liknande resultatposter

−6 858

−4 399

−5 777

−5 824

−4 724

Resultat efter finansiella tillgångar

81 317

147 336

98 935

76 381

45 806

Resultat före skatt

64 998

114 036

75 158

61 449

30 302

Skatt på årets resultat

−14 265

−14 400

−11 739

−6 036

−6 467

Årets resultat

50 733

99 636

63 419

55 413

23 835

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

1 607

2 971

2 153

1 375

3 010

Materiella anläggningstillgångar

164 365

78 555

57 355

62 972

57 401

Finansiella anläggningstillgångar

12 724

15 198

14 395

15 685

15 937

Summa anläggningstillgångar

178 696

96 724

73 903

80 032

76 348

Färdiga varor och handelsvaror

736 803

500 456

441 501

383 783

380 768

Kundfordringar

330 234

310 181

281 678

300 710

272 972

Kassa och bank

45 062

99 051

66 057

200 124

56

Summa omsättningstillgångar

1 296 922

1 288 382

948 219

1 051 058

862 727

Summa tillgångar

1 475 618

1 385 106

1 022 122

1 131 090

939 075

Summa fritt eget kapital

257 604

426 872

136 736

79 316

23 903

Summa eget kapital

281 604

450 872

160 736

103 316

47 903

Summa avsättningar

99 049

82 635

80 434

77 096

73 598

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

488 977

441 560

401 146

413 388

394 949

Summa kortfristiga skulder

967 460

730 519

683 455

867 385

739 471

Summa eget kapital och skulder

1 475 618

1 385 106

1 022 122

1 131 090

939 075

Ladda ner gratis årsredovisning

Arvid Nordquist Handelsaktiebolag

Org.nr 556007-7868

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter