Proff

Arvid Nordquist Handelsaktiebolag

Org.nr556007-7868
AdressEkensbergsvägen 117, 171 41 Solna

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD5 2603 8863 5853 4502 513
Löner övriga143 025162 562133 148127 676154 586

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 664 7733 111 9523 038 6212 987 7472 786 522
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar86 426111 79981 19754 61641 423
Utdelningar15 000220 00006 0000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter4 67739 93623 51527 5899 107
Räntekostnader och liknande resultatposter−6 858−4 399−5 777−5 824−4 724
Resultat efter finansiella tillgångar81 317147 33698 93576 38145 806
Resultat före skatt64 998114 03675 15861 44930 302
Skatt på årets resultat−14 265−14 400−11 739−6 036−6 467
Årets resultat50 73399 63663 41955 41323 835

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 6072 9712 1531 3753 010
Materiella anläggningstillgångar164 36578 55557 35562 97257 401
Finansiella anläggningstillgångar12 72415 19814 39515 68515 937
Summa anläggningstillgångar178 69696 72473 90380 03276 348
Färdiga varor och handelsvaror736 803500 456441 501383 783380 768
Kundfordringar330 234310 181281 678300 710272 972
Kassa och bank45 06299 05166 057200 12456
Summa omsättningstillgångar1 296 9221 288 382948 2191 051 058862 727
Summa tillgångar1 475 6181 385 1061 022 1221 131 090939 075
Summa fritt eget kapital257 604426 872136 73679 31623 903
Summa eget kapital281 604450 872160 736103 31647 903
Summa avsättningar99 04982 63580 43477 09673 598
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder488 977441 560401 146413 388394 949
Summa kortfristiga skulder967 460730 519683 455867 385739 471
Summa eget kapital och skulder1 475 6181 385 1061 022 1221 131 090939 075

Ladda ner gratis årsredovisning

Arvid Nordquist Handelsaktiebolag

Org.nr 556007-7868

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter