Proff
Proff

Atlantis Spa AB

Org.nr556513-1470

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

36 420

28 858

27 862

29 667

36 793

Avskrivningar och nedskrivningar

−322

−403

−326

−276

−1 928

Summa rörelsekostnader

−35 722

−29 031

−26 008

−26 769

−35 161

Rörelseresultat efter avskrivningar

697

−174

1 855

2 899

1 633

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

162

151

10

15

5

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2

0

−4

−7

0

Resultat efter finansiella tillgångar

858

−23

1 861

2 907

1 637

Resultat före skatt

−142

−23

1 861

2 907

1 637

Skatt på årets resultat

0

0

−402

−628

−370

Årets resultat

−142

−23

1 459

2 279

1 267

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

753

964

1 281

821

642

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

37

0

Summa anläggningstillgångar

753

964

1 281

859

642

Färdiga varor och handelsvaror

175

135

215

262

210

Kundfordringar

903

1 023

618

948

879

Kassa och bank

87

35

7 372

8 695

7 693

Summa omsättningstillgångar

23 483

18 234

17 638

17 460

15 999

Summa tillgångar

24 236

19 197

18 919

18 319

16 640

Summa fritt eget kapital

9 283

9 425

9 448

7 989

5 710

Summa eget kapital

10 483

10 625

10 648

9 189

6 910

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

7 706

2 836

2 947

1 653

1 750

Summa kortfristiga skulder

13 753

8 572

8 271

9 131

9 731

Summa eget kapital och skulder

24 236

19 197

18 919

18 319

16 640

Ladda ner gratis årsredovisning

Atlantis Spa AB

Org.nr 556513-1470

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter