Proff
Proff

Bäckegårds List Aktiebolag

Org.nr556292-3408
AdressHestravägen 20, 333 77 Burseryd

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

112 007

78 285

71 572

67 155

61 569

Avskrivningar och nedskrivningar

−748

−1 024

−1 093

−1 392

−1 502

Summa rörelsekostnader

−103 124

−71 819

−66 536

−64 004

−56 642

Rörelseresultat efter avskrivningar

8 884

6 466

5 038

3 151

4 927

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1

1

8

2

52

Räntekostnader och liknande resultatposter

−302

−219

−254

−162

−199

Resultat efter finansiella tillgångar

8 583

6 248

4 792

2 991

4 780

Resultat före skatt

6 878

4 897

3 690

2 580

4 106

Skatt på årets resultat

−1 483

−1 068

−815

−584

−909

Årets resultat

5 395

3 829

2 875

1 996

3 197

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

5 022

4 298

3 256

4 349

5 434

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

5 022

4 298

3 256

4 349

5 434

Färdiga varor och handelsvaror

21 303

18 062

15 007

13 612

12 249

Kundfordringar

4 794

6 981

5 361

5 957

4 645

Kassa och bank

5 469

3 414

4 346

1 456

509

Summa omsättningstillgångar

43 331

35 333

28 587

22 952

19 436

Summa tillgångar

48 354

39 631

31 843

27 301

24 870

Summa fritt eget kapital

22 012

16 617

12 788

9 913

7 918

Summa eget kapital

22 132

16 737

12 908

10 033

8 038

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

1 546

899

381

741

1 101

Leverantörsskulder

8 230

5 379

4 348

4 900

4 981

Summa kortfristiga skulder

16 153

15 178

13 087

12 162

11 778

Summa eget kapital och skulder

48 354

39 631

31 843

27 301

24 870

Ladda ner gratis årsredovisning

Bäckegårds List Aktiebolag

Org.nr 556292-3408

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter