Proff
Proff

Bjäreguiderna AB

Org.nr559326-4301
AdressKadriljvägen 8, 254 83 Helsingborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-12
Startdatum

2021-07-07

Slutdatum

2022-04-30

LÖNER

2022-12
Valutakod

SEK

Löner styrelse och VD

-

Löner övriga

-

RESULTATRÄKNING

2022-12
Valutakod

SEK

Omsättning

2 865

Avskrivningar och nedskrivningar

0

Summa rörelsekostnader

−1 748

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 117

Utdelningar

200

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

Resultat efter finansiella tillgångar

1 118

Resultat före skatt

824

Skatt på årets resultat

−171

Årets resultat

653

BALANSRÄKNING

2022-12
Valutakod

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

Materiella anläggningstillgångar

1 200

Finansiella anläggningstillgångar

0

Summa anläggningstillgångar

1 200

Färdiga varor och handelsvaror

0

Kundfordringar

423

Kassa och bank

845

Summa omsättningstillgångar

1 678

Summa tillgångar

2 878

Summa fritt eget kapital

653

Summa eget kapital

678

Summa avsättningar

0

Summa långfristiga skulder

1 020

Leverantörsskulder

263

Summa kortfristiga skulder

886

Summa eget kapital och skulder

2 878

Ladda ner gratis årsredovisning

Bjäreguiderna AB

Org.nr 559326-4301

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter