Proff
Proff

Bröderna Johanssons Träförädling AB

Org.nr556064-9211
AdressKälsved 2024, 283 91

Bröderna Johanssons Träförädling levererar nu marknadens mest moderna dörrkonstruktioner som uppfyller alla normer och särskilda krav. Kvalité och omfattande service är nyckelord för oss. Från vår stora nybyggda fabriks och lagerlokal i Osby producerar vi och distribuerar dörrar med funktioner och förpackat enligt kundens önskemål och instruktioner.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 052

1 040

976

933

910

Löner övriga

13 051

14 870

17 533

19 084

16 906

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

82 195

92 864

105 061

120 292

114 846

Avskrivningar och nedskrivningar

−3 685

−3 581

−3 577

−3 746

−3 683

Summa rörelsekostnader

−88 395

−94 307

−104 158

−123 459

−113 176

Rörelseresultat efter avskrivningar

−6 200

−1 443

903

−3 167

1 670

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

266

588

138

Räntekostnader och liknande resultatposter

−603

−531

−640

−631

−495

Resultat efter finansiella tillgångar

−6 803

−1 974

529

−3 210

1 313

Resultat före skatt

167

200

−126

−237

−113

Skatt på årets resultat

12

−52

13

19

13

Årets resultat

179

148

−113

−218

−100

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

23 451

26 779

28 792

30 639

32 580

Finansiella anläggningstillgångar

400

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

23 851

26 779

28 792

30 639

32 580

Färdiga varor och handelsvaror

25 111

26 628

27 192

25 825

29 655

Kundfordringar

5 978

12 943

12 440

19 632

18 185

Kassa och bank

31

6

6

4

4

Summa omsättningstillgångar

33 017

41 686

42 797

50 163

50 771

Summa tillgångar

56 868

68 465

71 589

80 802

83 351

Summa fritt eget kapital

11 064

10 885

10 737

10 850

11 068

Summa eget kapital

11 544

11 365

11 217

11 330

11 548

Summa avsättningar

178

190

210

222

241

Summa långfristiga skulder

11 897

20 434

21 309

24 563

27 301

Leverantörsskulder

2 824

5 875

3 738

8 735

8 141

Summa kortfristiga skulder

23 422

25 310

27 913

34 401

31 002

Summa eget kapital och skulder

56 868

68 465

71 589

80 802

83 351

Ladda ner gratis årsredovisning

Bröderna Johanssons Träförädling AB

Org.nr 556064-9211

Profile-7004331

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter