Proff
Proff

Bra El & Energiteknik i Luleå AB

Org.nr556767-5235
AdressBlomgatan 17 A, 973 31 Luleå

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 313

3 892

3 206

3 140

2 270

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−3 214

−3 324

−3 254

−2 977

−2 073

Rörelseresultat efter avskrivningar

99

568

−48

163

197

Utdelningar

0

165

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−3

−4

−3

−3

−3

Resultat efter finansiella tillgångar

96

564

−51

160

194

Resultat före skatt

95

364

−51

160

134

Skatt på årets resultat

−22

−71

0

−36

0

Årets resultat

73

293

−51

124

134

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

458

410

321

282

125

Kassa och bank

305

696

280

225

154

Summa omsättningstillgångar

1 154

1 465

872

876

587

Summa tillgångar

1 154

1 465

872

876

587

Summa fritt eget kapital

428

520

227

361

237

Summa eget kapital

528

620

327

461

337

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

199

376

203

144

110

Summa kortfristiga skulder

515

735

545

415

250

Summa eget kapital och skulder

1 154

1 465

872

876

587

Ladda ner gratis årsredovisning

Bra El & Energiteknik i Luleå AB

Org.nr 556767-5235

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter