Proff

Brightco AB

Org.nr556881-0211
AdressMåsvägen 3, 861 34 Timrå

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-012022-012021-012020-012019-01
Startdatum

2022-02-01

2021-02-01

2020-02-01

2019-02-01

2018-02-01

Slutdatum

2023-01-31

2022-01-31

2021-01-31

2020-01-31

2019-01-31

LÖNER & UTDELNING

2023-012022-012021-012020-012019-01
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning296041100

RESULTATRÄKNING

2023-012022-012021-012020-012019-01
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 3141 3281 3601 2671 297
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 232−1 205−1 124−1 217−1 179
Rörelseresultat efter avskrivningar8312323650118
Finansiella intäkter0199000
Finansiella kostnader−6400−1−1
Resultat efter finansnetto1832223650117
Resultat före skatt2833212365082
Skatt på årets resultat−77−26−52−13−23
Årets resultat2062951843759

BALANSRÄKNING

2023-012022-012021-012020-012019-01
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar760704685550250
Summa anläggningstillgångar760704685550250
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1331418300
Kassa och bank268281293362982
Summa omsättningstillgångar4265815764991 248
Summa tillgångar1 1861 2851 2611 0491 498
Summa fritt eget kapital501296411227568
Summa eget kapital551346461277618
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder80053
Summa kortfristiga skulder328369229201309
Summa eget kapital och skulder1 1861 2851 2611 0491 498
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Brightco AB

Org.nr 556881-0211

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter