Proff
Proff

Brightco AB

Org.nr556881-0211
AdressMåsvägen 3, 861 34 Timrå

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-012022-012021-012020-012019-01
Startdatum

2022-02-01

2021-02-01

2020-02-01

2019-02-01

2018-02-01

Slutdatum

2023-01-31

2022-01-31

2021-01-31

2020-01-31

2019-01-31

LÖNER

2023-012022-012021-012020-012019-01
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2023-012022-012021-012020-012019-01
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 314

1 328

1 360

1 267

1 297

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−1 232

−1 205

−1 124

−1 217

−1 179

Rörelseresultat efter avskrivningar

83

123

236

50

118

Utdelningar

296

0

411

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

199

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

−1

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

18

322

236

50

117

Resultat före skatt

283

321

236

50

82

Skatt på årets resultat

−77

−26

−52

−13

−23

Årets resultat

206

295

184

37

59

BALANSRÄKNING

2023-012022-012021-012020-012019-01
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

760

704

685

550

250

Summa anläggningstillgångar

760

704

685

550

250

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

133

141

83

0

0

Kassa och bank

268

281

293

362

982

Summa omsättningstillgångar

426

581

576

499

1 248

Summa tillgångar

1 186

1 285

1 261

1 049

1 498

Summa fritt eget kapital

501

296

411

227

568

Summa eget kapital

551

346

461

277

618

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

8

0

0

5

3

Summa kortfristiga skulder

328

369

229

201

309

Summa eget kapital och skulder

1 186

1 285

1 261

1 049

1 498

Ladda ner gratis årsredovisning

Brightco AB

Org.nr 556881-0211

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter