Proff
Proff

Byggrenommé AB

Org.nr556784-8675
AdressStensötegången 154, 135 35 Tyresö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

654

563

470

461

860

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−565

−550

−394

−508

−717

Rörelseresultat efter avskrivningar

89

13

76

−47

143

Utdelningar

50

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

89

13

77

−46

142

Resultat före skatt

89

13

69

−46

142

Skatt på årets resultat

0

−3

−5

0

0

Årets resultat

89

10

64

−46

142

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

6

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

6

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

205

27

118

1

40

Kassa och bank

83

159

134

159

268

Summa omsättningstillgångar

288

194

251

160

308

Summa tillgångar

288

194

257

160

308

Summa fritt eget kapital

133

41

65

1

97

Summa eget kapital

233

141

165

101

197

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

20

0

30

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

75

53

114

59

111

Summa eget kapital och skulder

288

194

257

160

308

Ladda ner gratis årsredovisning

Byggrenommé AB

Org.nr 556784-8675

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter