Proff

Clas Ohlson Aktiebolag

Org.nr556035-8672
AdressClas Ohlsons Väg, 793 40 Insjön

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD307 000---31 400
Löner övriga610 000---886 000
Föreslagen utdelning0853 00000410 000

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7 444 0007 222 0006 703 00006 813 900
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−7 390 000−6 794 000−6 349 000-−6 845 100
Rörelseresultat efter avskrivningar54 000428 000354 0000−32 100
Finansiella intäkter125 000179 000331 0000284 600
Finansiella kostnader−13 000−3 000−3 0000−5 100
Resultat efter finansnetto165 000604 000681 000-247 400
Resultat före skatt340 000606 000704 0000288 700
Skatt på årets resultat−49 000−91 000−84 000-−3 100
Årets resultat291 000515 000620 000-285 600

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar303 000484 000538 000-476 900
Materiella anläggningstillgångar483 000529 000581 000-655 400
Finansiella anläggningstillgångar59 000210 000353 000-268 900
Summa anläggningstillgångar846 0001 223 0001 472 000-1 401 200
Färdiga varor och handelsvaror1 599 0001 637 0001 333 000-1 364 200
Kundfordringar33 00033 00034 000-20 600
Kassa och bank52 000376 000480 000-33 400
Summa omsättningstillgångar1 996 0002 246 0002 005 000-1 693 700
Summa tillgångar2 841 0003 470 0003 476 000-3 095 000
Summa fritt eget kapital319 000987 0001 011 0000553 600
Summa eget kapital524 0001 204 0001 231 000-764 800
Summa avsättningar062 00057 000-49 900
Summa långfristiga skulder000-5 000
Leverantörsskulder723 000733 000697 000-590 000
Summa kortfristiga skulder1 511 0001 223 0001 206 000-1 280 700
Summa eget kapital och skulder2 841 0003 470 0003 476 000-3 095 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Clas Ohlson Aktiebolag

Org.nr 556035-8672

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter