Proff
Proff

Clas Ohlson Aktiebolag

Org.nr556035-8672
AdressClas Ohlsons Väg, 793 40 Insjön

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

31 400

-

Löner övriga

-

-

-

886 000

777 000

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

7 222 000

6 703 000

0

6 813 900

6 468 000

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

−13 000

−11 000

-

−225 700

−23 000

Rörelseresultat efter avskrivningar

428 000

354 000

0

−32 100

187 000

Utdelningar

853 000

0

0

410 000

410 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

179 000

331 000

0

284 600

114 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

−5 100

0

Resultat efter finansiella tillgångar

604 000

681 000

-

247 400

298 000

Resultat före skatt

606 000

704 000

0

288 700

311 000

Skatt på årets resultat

−91 000

−84 000

-

−3 100

−46 000

Årets resultat

515 000

620 000

-

285 600

265 000

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

484 000

538 000

-

476 900

428 000

Materiella anläggningstillgångar

529 000

581 000

-

655 400

714 000

Finansiella anläggningstillgångar

210 000

353 000

-

268 900

423 000

Summa anläggningstillgångar

1 223 000

1 472 000

-

1 401 200

1 565 000

Färdiga varor och handelsvaror

1 637 000

1 333 000

-

1 364 200

1 328 000

Kundfordringar

33 000

34 000

-

20 600

18 000

Kassa och bank

376 000

480 000

-

33 400

37 000

Summa omsättningstillgångar

2 246 000

2 005 000

-

1 693 700

1 713 000

Summa tillgångar

3 470 000

3 476 000

-

3 095 000

3 278 000

Summa fritt eget kapital

987 000

1 011 000

0

553 600

680 000

Summa eget kapital

1 204 000

1 231 000

-

764 800

885 000

Summa avsättningar

62 000

57 000

-

49 900

51 000

Summa långfristiga skulder

0

0

-

5 000

5 000

Leverantörsskulder

733 000

697 000

-

590 000

829 000

Summa kortfristiga skulder

1 223 000

1 206 000

-

1 280 700

1 301 000

Summa eget kapital och skulder

3 470 000

3 476 000

-

3 095 000

3 278 000

Ladda ner gratis årsredovisning

Clas Ohlson Aktiebolag

Org.nr 556035-8672

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter