Proff
Proff

Creddo AB

Org.nr559207-3786

Creddo är en låneförmedlare vars fokus är att hjälpa små och medelstora företag att hitta det bästa företagslånet anpassat till företagets unika situation och behov. Tusentals låneansökningar från företagare verksamma inom branscher, bland annat byggbranschen, hotellbranschen, detaljhandel och e-handel samt hälso- och skönhetsbranschen, har slutförts sedan företaget startade år 2019.Med ett helt digitalt ansökningsflöde utvecklades Creddo för att göra det enklare för små och medelstora företag i Sverige att jämföra och välja de bästa företagslånet. Creddo finns idag närvarande i Sverige, Finland och Nederländerna. Vi förmedlar ofta lån till små och medelstora företag i intervallet 10 000 till 10 miljoner kronor. Ni är välkomna att påbörja en kostnadsfri, icke-bindande ansökan på vår hemsida.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-05-28

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 469

2 403

837

Avskrivningar och nedskrivningar

−658

−144

−24

Summa rörelsekostnader

−3 996

−6 734

−2 797

Rörelseresultat efter avskrivningar

−1 527

−4 331

−1 960

Utdelningar

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

−9 500

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−917

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−11 944

−4 332

−1 960

Resultat före skatt

−11 944

−4 332

−1 960

Skatt på årets resultat

0

0

0

Årets resultat

−11 944

−4 332

−1 960

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

3 211

876

695

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

513

800

0

Summa anläggningstillgångar

3 724

1 676

695

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

Kundfordringar

332

342

95

Kassa och bank

5 184

314

4 364

Summa omsättningstillgångar

5 517

656

4 460

Summa tillgångar

9 241

2 332

5 154

Summa fritt eget kapital

3 530

162

3 678

Summa eget kapital

4 378

1 108

4 440

Summa avsättningar

0

0

0

Summa långfristiga skulder

4 583

0

0

Leverantörsskulder

24

66

185

Summa kortfristiga skulder

279

1 223

715

Summa eget kapital och skulder

9 241

2 332

5 154

Ladda ner gratis årsredovisning

Creddo AB

Org.nr 559207-3786

Profile-7043656

Öppningstider

Måndag
09:00 - 17:00
Tisdag
09:00 - 17:00
Onsdag
09:00 - 17:00
Torsdag
09:00 - 17:00
Fredag
09:00 - 17:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter