Proff
Proff

Curry Ödåkra AB

Org.nr556718-5904
AdressGarnisonsgatan 20, 254 66 Helsingborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

-

-

-

-

Löner övriga

0

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

6 661

4 861

6 286

6 690

6 786

Avskrivningar och nedskrivningar

−2

−9

−9

−9

−9

Summa rörelsekostnader

−5 721

−5 111

−5 653

−6 591

−6 720

Rörelseresultat efter avskrivningar

940

−250

633

99

66

Utdelningar

0

500

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−13

−2

−4

−1

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

927

−253

630

97

66

Resultat före skatt

727

−253

−6

3

65

Skatt på årets resultat

−109

0

0

−2

−15

Årets resultat

618

−253

−6

1

50

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

2

11

20

29

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

2

11

20

29

Färdiga varor och handelsvaror

63

47

49

49

103

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

769

477

386

434

384

Summa omsättningstillgångar

2 379

2 829

1 783

1 691

1 227

Summa tillgångar

2 379

2 830

1 794

1 711

1 256

Summa fritt eget kapital

742

624

877

383

382

Summa eget kapital

842

724

977

483

482

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

459

917

508

845

520

Summa kortfristiga skulder

1 538

2 107

817

1 228

773

Summa eget kapital och skulder

2 379

2 830

1 794

1 711

1 256

Ladda ner gratis årsredovisning

Curry Ödåkra AB

Org.nr 556718-5904

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter