Proff
Proff

Daydream Sweden AB

Org.nr556735-7735
AdressGustaf Dalénsgatan 13, 417 05 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

42 700

37 149

29 133

34 424

36 007

Avskrivningar och nedskrivningar

−665

−618

−234

−309

−603

Summa rörelsekostnader

−38 208

−35 041

−32 733

−30 425

−29 310

Rörelseresultat efter avskrivningar

4 492

2 108

−3 599

3 999

6 696

Utdelningar

0

0

0

3 184

3 250

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

266

254

49

27

29

Räntekostnader och liknande resultatposter

−70

−86

−41

−1

−5

Resultat efter finansiella tillgångar

4 687

2 275

−8 368

4 026

6 721

Resultat före skatt

687

2 275

−8 368

5 218

3 067

Skatt på årets resultat

−7

0

0

−1 174

−1 461

Årets resultat

680

2 275

−8 368

4 044

1 606

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

2 274

2 292

2 692

181

397

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

35

3 603

Summa anläggningstillgångar

2 274

2 292

2 692

216

4 000

Färdiga varor och handelsvaror

352

254

340

0

0

Kundfordringar

2 509

2 769

1 876

1 072

1 980

Kassa och bank

267

43

32

684

2 558

Summa omsättningstillgångar

21 100

21 124

15 330

10 549

8 575

Summa tillgångar

23 374

23 416

18 022

10 765

12 575

Summa fritt eget kapital

8 747

8 067

5 792

9 344

8 549

Summa eget kapital

8 847

8 167

5 892

9 444

8 649

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

1 666

49

1 118

Leverantörsskulder

5 100

4 683

2 968

218

531

Summa kortfristiga skulder

14 526

15 249

10 464

1 272

1 407

Summa eget kapital och skulder

23 374

23 416

18 022

10 765

12 575

Ladda ner gratis årsredovisning

Daydream Sweden AB

Org.nr 556735-7735

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter