Proff
Proff

Djn Sverige AB

Org.nr559143-4617
AdressSeregårdsvägen 1, 139 73 Djurhamn

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-03

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

178

90

Löner övriga

19 388

22 794

27 051

20 797

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

117 506

97 853

150 340

111 941

Avskrivningar och nedskrivningar

−7 585

−6 819

−6 320

−4 349

Summa rörelsekostnader

−96 320

−88 779

−131 158

−93 984

Rörelseresultat efter avskrivningar

21 186

9 074

19 182

17 957

Utdelningar

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

4

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1 759

−1 479

−1 653

−1 248

Resultat efter finansiella tillgångar

19 427

7 595

17 532

16 707

Resultat före skatt

14 695

5 677

12 379

10 452

Skatt på årets resultat

−3 044

−1 232

−2 664

−2 312

Årets resultat

11 651

4 445

9 715

8 140

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

89 645

91 781

93 446

94 016

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

89 645

91 781

93 446

94 016

Färdiga varor och handelsvaror

1 095

872

1 382

1 435

Kundfordringar

5 975

1 105

6 932

8 475

Kassa och bank

71 194

45 278

36 852

22 890

Summa omsättningstillgångar

80 202

50 364

46 958

34 694

Summa tillgångar

169 847

142 145

140 404

128 710

Summa fritt eget kapital

33 951

22 300

17 855

8 140

Summa eget kapital

34 001

22 350

17 905

8 190

Summa avsättningar

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

87 936

88 585

82 787

84 910

Leverantörsskulder

7 851

2 701

8 658

7 632

Summa kortfristiga skulder

29 851

17 883

28 304

29 355

Summa eget kapital och skulder

169 847

142 145

140 404

128 710

Ladda ner gratis årsredovisning

Djn Sverige AB

Org.nr 559143-4617

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter